Menu TRUNG TÂM ÂM NHẠC AC MUSIC

Dữ liệu đàn Casio

Nhằm giúp các bạn đang sử dụng đàn organ Casio thuận tiện trong học tập cũng như biểu diễn. Trung tâm AC MUSIC xin giới thiệu đến các bạn Thư viện các điệu dành cho đàn organ Casio các loại.

B1: Gắn thẻ nhớ vào đàn.

B2: Nhấn Function.

B3: Di chuyển đến mục Play, nhấn Enter.

B4: Tiếp tục di chuyển đến mục Format.

B5: Nhấn Enter, sau đó nhấn Yes để đồng ý Format.

B6: Chờ đàn Format xong, nhấn Exit để thoát toàn bộ.

—> Mục đích Format thẻ nhớ là để đàn tự tạo một thư mục MUSICDAT, đây là thư mục để chúng ta chép các điệu, tiếng hay nhạc MIDI vào đây.

B1: Chép các điệu, tiếng hay nhạc MIDI vào thư mục MUSICDAT của thẻ nhớ.

B2: Gắn thẻ nhớ vào đàn.

B3: Nhấn nút User Rhythm. Máy sẽ cho chúng ta cài đặt khoảng 100 điệu.

B4: Chọn điệu thứ nhất, nhấn Function + Card để máy load điệu, sau đó di chuyển chọn điệu, rồi nhấn Enter. Muốn cài đặt điệu thừ 2 thì ta làm tương tự như trên, còn nếu thay đổi hay cài đặt đè lên thì ta chọn lại đó và cài đặt tương tự.

—>Download các điệu dành cho đàn organ Casio dòng tiêu chuẩn:tại đây

—>Download các điệu dành cho đàn organ Casio dòng cao cấp ( CTK-5000, CTK-6000, CTK-6200, CTK-7000, CTK-7200, WK-6500, WK-6600, WK-7500, WK-7600):tại đây


0913 459 819

LIÊN HỆ NGAY