Menu TRUNG TÂM ÂM NHẠC AC MUSIC

Đàn Yamaha mới

Đàn Yamaha Genos
91.500.000  vnđ
Đàn Yamaha S975
29.800.000  vnđ
Yamaha PSR-S775
24.300.000  vnđ
Yamaha S970
26.200.000  vnđ
Yamaha S770
20.000.000  vnđ
Yamaha S950
23.000.000  vnđ
Yamaha S750
18.000.000  vnđ
Yamaha A3000
28.000.000  vnđ
Yamaha S670
14.500.000  vnđ
Yamaha PSR E263
3.400.000  vnđ
Yamaha E353
4.400.000  vnđ
YAMAHA PSR VN300
Liên hệ
YAMAHA E253
Liên hệ

Đàn Korg mới

KORG PA1000
36.500.000  vnđ
KORG PA700
24.000.000  vnđ
KORG PA900
25.000.000  vnđ
KORG PA600
16.000.000  vnđ

Đàn Roland mới

ROLAND BK9
25.000.000  vnđ
ROLAND EA7
20.500.000  vnđ
ROLAND BK5
15.500.000  vnđ
ROLAND BK3
10.500.000  vnđ

Đàn Casio mới

CASIO CTK-1550
3.500.000  vnđ
CASIO CT-X800
5.500.000  vnđ
CASIO CTK-3500
4.100.000  vnđ
CASIO WK-240
6.500.000  vnđ

0913 459 819

LIÊN HỆ NGAY